10 авг. 2017 г.

ОДИН ДЕНЬ З ЖИТТЯ СПРАВЖНЬОГО СТУДЕНТА (передрукування матеріалів 2012 року)

Ю.Тимофеєв, голова СВБМ КНУБА, продюсер шоу-театру "Крила ангела", к.т.н., доцент

   Театр, як жанр сценічного мисцтва своїми коріннями поринає давнину століть. Тому що форма художнього слова співзвучна внутрішній природі людини. Отже, театр - потужний захід виховання молодої людини.

     До останнього часу в нашому гніверситеті був єдиний театр - СТЕМ, який, правда, концентрував в собі лише розважальну складову. Два роки тому в КНУБА вин­ик театр, який не лише розважає, а і вчить та виховує. Постав він за ініціативою будівельного факультету та Служби волонтерства, благодійництва й милосердя універси­тету . Офіційна назва його - "Крила ангела". За час свого існування колектив створив декілька кліпів, організував самостійно або спільно з іншими ус­тановами 10
великих заходів, біль­шість з яких (6) протягом грудня 2011 - жовтня 2012 року, взяв участь в 7 зовнішніх заходах. Висту­пи колективу відвідували сотні сту­дентів нашого навчального закладу, причому з різних факультетів...
 
Детальніше на  http://www.krilaangel.net/436178676