МАТЕРІАЛИ 2012 РОКУ

10 авг. 2017 г.

Ю.Тимофеєв, голова СВБМ КНУБА, продюсер шоу-театру "Крила ангела", к.т.н., доцент

   Театр, як жанр сценічного мисцтва своїми коріннями поринає давнину століть. Тому що форма художнього слова співзвучна внутрішній природі людини. Отже, театр - потужний захід виховання молодої людини.

     До останнього часу в нашому гніверситеті був єдиний театр - СТЕМ, який, правда, концентрував в собі лише розважальну складову. Два роки тому в КНУБА вин­ик театр, який не лише розважає, а і вчить та виховує. Постав він за ініціативою будівельного факультету та Служби волонтерства, благодійництва й милосердя універси­тету . Офіційна назва його - "Крила ангела". За час свого існування колектив створив декілька кліпів, організував самостійно або спільно з іншими ус­тановами 10
великих заходів, біль­шість з яких (6) протягом грудня 2011 - жовтня 2012 року, взяв участь в 7 зовнішніх заходах. Висту­пи колективу відвідували сотні сту­дентів нашого навчального закладу, причому з різних факультетів.

   

     Чергова "ангельська" прем'єра (оди­надцята загалом і сьома у звітньому пе­ріоді) відбулася 29 листопада 2012 року. Це гостросюжетний комедійний мюзикл "Один день із життя справжнього сту­дента", присвячений дню Студента. Ре­жисерами вистави та авторами сцена­рію є студенти: І.Котлярова (ПЦБ-31, ху­дожній керівник театру) та В.Васил'єв (ПЦБ-22). У спектаклі окрім добре відо­мих зірок "ангельської команди" Т.Білінської та В.Васил’єва з ПЦБ-22, Д.Гадайчука (ПЦБ-52), А.Коржової (ПЦБ-53),І.Котлярової (ПЦБ-31),
 Д.Муліш (ПЦБ- 34), А.Насонової (МО-31), Д.Селіванової (ПЦБ-22), О.Сичової (ПЦБ-34) взяли участь і дебютанти В.Гук (ПЦБ-22), С.Данілова (ПЦБ-15), Д.Журік та  О.Мальцев з ПЦБ-14, В.Масло (ПЦБ- 25), К.Маргулець (МО-12), А.Непрягва ((ПЦБ-34) та Н.Непрягва (ГІСТ-11). Зви­чайно, що не обійшлося без наших тала­новитих партнерів - збірної КНУБА з танцювальної аеробіки під керівництвом ст. викладача кафедри фізвиховання і спорту університету, майстра спорту А.А.Бабінець та хореографа Т.Котік, сту­дентки 3 курсу МБГ. Лідер команди фут­больного жонглювання "Укрфрістайл" І.Самодід ( СТФ), як завжди, був на висоті.

   Хочеться відзначити і доцента кафед­ри основ архітектури і архітектурного проектування С.В.Сьомку - автора власних пісень, який також брав участь у спектаклі. Позитивною виявилась і спроба виступу у мюзиклі в комедійній ролі учасників збірної з танцювальної аеробіки Т.Задорожньої (ПЦБ-25) та В.Камінського (ПЦБ-22).

  Цей музичний спектакль став, без сумніву, значною подією в житті уні­верситету. До речі, став третьою спробою театралізованого шоу (пер­ший експеримент поставив ФАІТ де­кілька років тому, другий - "Крила ан­гела" в травні 2012-го). Особливо хо­четься відзначити сатиричний підхід постановників і виконавців до внут­рішніх проблем університету, що бу­ває не так часто. Крім того, мюзикл став черговим прикладом ефективної співпраці викладачів і студентів різних факультетів.

   Наслідком успіху, кропіткої роботи режисерів, сценаристів, акторів стала велика глядацька аудиторія з її веселим сміхом та оплесками.

    Не можна не відзначити і внеску в ро­боту по підготовці вистави спів продю­сера театру, заступника декана буді­вельного факультету з виховної робо­ти, к.ек.н., доцента Ю.Б.Чернявської, звукорежисерів колективу В.Вільчинського (ПЦБ-22) та Д.Пугача (ПЦБ-15), авторів афіш Т.Гусейнова (ПЦБ-34) та В.Гук (ПЦБ-22), керівників Бюро курсів студради будфаку Т.Задорожньої (ПЦБ-25), четвертокурсниць ПЦБ В.Іванової та О.Чепурної, відділу комп'ютерного дизайну та графіки Центру інформаційних технологій КНУБА, що знімав спектакль на відео.

Так тримати, друзі!

https://www.youtube.com/watch?v=Rsn49w1X-6U&list=PLqlOYGuieO9UUvpBPjYvEo1ipXVqdq9xx&index=1

 

 

10 авг. 2017 г.

Ю.Тимофеєв, куратор студради будівельного факультету КНУБА, к.т.н., доцент

      Як молоді знайти себе в сучасному минливому світі ?  Як бути успішному в бізнесі, в житті? Зазначені питання не ріторичні і хвилюють будь-кого з нас.

  Цій темі був присвячений науково-просвітницький бізнес-семінар, шо відбувся в КНУБА ЗО жовтня ц.р. Метою його було пробудити у студен­тів бажання добиватися більшого в житті, ознайомити молодь з сучасними техно­логіями в галузі будівельного та класич­ного бізнесу. Ініціатором заходу став студент ПЦБ-21 Віталій Гук, якого підтри­мали Служба волонтерства, благодійництва й милосердя КНУБА, деканат (декан на фото) та студрада факультету.

  Слухачі почули дві актуальні доповіді. Так, начальник відділу земельних відносин Департаменту капітального будівництва АКБ "Промінвестбанк", к.е.н, доцент ка­федри ОУБ О.М.Євдоченко виступив з те­мою:"Будівельний бізнес. Роль служби замовника у функціонуванні будівництва".Правда, вивчається це питання в рамках спеціального курсу протягом дев'яти лек­цій, але основні факти з тематики та по­няття до аудиторії були доведені.

     З доповіддю на тему "Закони успіху, мислення успішної людини" ознайомили юнаків та дівчат лідери сітьової кампанії "Тіоп Де" Олексій Штефан та Іван Меринич. Вони розповідали про власний дос­від досягнення успіху і те, що цьому спри­яло. До речі, позитивність зазначеного бізнес-тренінгу відмітили в кулуарах го­лова Ради молодих вчених КНУБА, к.т.н., доцент А.В.Шпаков та заступник декана будівельного факультету, к.е.н., доцент Ю.Б.Чернявська. Вони оцінили також і внесок ініціатора заходу Віталія Гука.

  Хочеться відзначити і виступи членів шоу-театру "Крила ангела": сестер Невпряг - Анни (ПЦБ-34) та Надії (ГІСТ-11), які дебютували перед глядачами з піснею А.Лорак "Розкажі мені" та студентки 2-го курсу ПЦБ Вікторії Масло, яка виконала пісню "Він ніколи, ніколи ще так не кохав".

 

https://www.youtube.com/watch?v=b4-fO0BFg44&list=PLqlOYGuieO9UUvpBPjYvEo1ipXVqdq9xx&index=27

10 авг. 2017 г.

 

 І.Геращенкова, головний редактор "А+Б"

  10 травня студенти КНУБА запросили до себе ветеранів війни. Цією зустріччю, яка присвячена була 67ій річниці Перемоги українського народу на фронтах Великої Вітчизняної війни, молодь нашого навчального закладу хотіла сказати фронтовикам, що вони справжні патріоти Батьківщини, гідні нащадки покоління, яке одержало перемогу над фашистськими загарбниками, що "цих днів не змовкне слава з полів великих битв". Організаторами зустрічі стали Рада ветеранів нашого університету, очолювана професором С.М.Любченком, Служба волонтерства КНУБА на чолі з Ю.Е.Тимофеєвим, бібліотека університету з її директором Н.І.Хілобоченко та студенти різних факультетів університету.

    Особливо проникливо виглядала історія кохання молодих людей Юлії та Андрія, які разом вчилися у школі та в нашому КІБІ. Ведучі запропонували глядачам їх переписку, що тривала протягом усієї війни. Але молодій парі не судилося бути разом по закінченню війни. Вони просто не дожили до перемоги. Юля підірвалася від випадкової бомби, залишеної гітлерівцями. Андрій, дійшовши до Берліна, там і загинув…

    Зі своїми спогадами перед молоддю виступили професор С.М.Любченко, який на той час був дитиною, але добре все пам'ятав з свого воєнного дитинства в окупованому Києві. Спів робітник служби охорони праці і техніки безпеки С.С.Синєкоп, який протягом 5 років був командиром саперної роти, також розповів молоді історію з власного життя.

   Молодь фронтовими піснями та виступами учасників збірної зі спортивної аеробіки під мелодії воєнних літ повернули ветеранів у часи їх молодості. Привітали ветеранів і гостей солісти шоутеатру будівельного факультету "Крила ангела" Іванна КотляроваАнастасія МірошніченкоДар'я Селіванова й Тетяна Білінська, а також звукорежисер Володимир Вільчинський.

  Даша Селіванова виступила перед глядачами з незвичайно проникливою та найпопуляр нішою піснею тих літ "Синий платочек" (1940 р.; автори: музика – Є.Петербурзький, слова Галицький та Максимов), Таня Білінська, ведуча зустрічі, заспівала пісню "Соловьи" (1944 р.) на музику В.СоловйоваСєдова і слова О. Фатьянова; тріо у складі Данила ГадайчукаДаші Муліш і Олі Сичової виконали "В лесу прифронтовом" (1942 р.), авторами якої є М. Блантер та М. Ісаковський.

  Виступали на зустрічі як викладачі КНУБА, так і його випускники. Професор кафедри міського будівництва Є.О.Рейцен прочитав два власних вірші. Один присвячений вдовам солдатів, які після війни вимушені були самі виховувати дітей, які залишились без батька. Другий під назвою "Переможцям", присвячений фронтовикам. Доцент кафедри основ архітектури С.В.Сьомка представив дві пісні "Все пройде…як вода" та чудову пронизливу пісню "Мама" – про те, що любов до матусі не вийде з моди ніколи. Вони виконувалися в співдружності з дівчатами зі збірної КНУБА з танцювальної аеробіки (керівник ст. викладачтренер А.А.Бабінець). Хочеться особливо відзначити цих здібних творчих дівчат, виступ яких завжди прикрашає університетські художні заходи. Серед них: Тетяна Котік, Софія Сівцова, Маріна Мєшкова, Таня Тарабріна, Даша Пічкальова, Оксана Сергєєва, Катя Піліпенко, Іванна Гриценко, Юля Гончар.

   До речі, представник команди по фрістайлу "Укрфрістайл" Ігор Самодєд теж відобразив фантастичний каскад рухів з м'ячем, який доступний майстру справи. Активну участь в універ ситетських заходах бере наш випускник, автор виконавець Сергій Головач. У супроводі дівчат зі збірної з аеробіки глядачі почули авторську пісню "Уходит бархатный сезон" та композицію  "Журавлі", автором якої є Ян Френкель та Расул Гамзатов. Пісня ця, до речі, принесла     Р. Гамзатову за життя фантастичну популярність і славу. Щороку в День перемоги ця пісня звучить як гімн про солдатів, що зійшли у небуття, не повернулися з війни.

     Незвичайне враження, як завжди, створила пісня Матвія Блантера і Михайла Ісаковського "Катюша" (1938 р.). Її виконала студентка ФАІТ Маша Шевченко. Українську народну пісню "Ніч, яка місячна…" виконав дует шоу-театру Данило Гадайчук та Анна Коржова. Від учасниці шоу-театру Іванни Котлярової ми почули чудовий музичний твір "Золота моя, Київська Русь, розквітай, як у лузі калина…" та пісню "Перемога", автором слів якої є Юрій Рибчинський, з дуже важливими на наш час словами: "Перемога свята, перемога! Свято миру, свободи, весни! …Де була б ти сьогодні Європа? Де була б ти якби не вони?" Саме цими словами можна і закінчити розповідь про свято, яке підготували студенти для фронтовиків. 

https://www.youtube.com/watch?v=MG7wJjGj7dw&index=25&list=PLqlOYGuieO9UUvpBPjYvEo1ipXVqdq9xx

10 авг. 2017 г.

Ю.Тимофеєв, доцент, продюсер   

    На початку березня завершився фотоконкурс "Стоп-кадр", і в перший день весни відбулася церемонія нагородження переможців. В урочистій обстановці зустрічали гостей та учасників конкурсу його організатори: колектив бібліотеки (директор Н.І.Хілобоченко) та співорганізатори – служба волонтерства, благодійництва та милосердя, очолювана Ю.Е.Тимофєєвим при підтримці ректорату та профкому університету (голова А.С.Ваколюк). Велике спасибі за допомогу і декану архітектурного факультету О.В.Кащенко.

    Метою конкурсу було зацікавити й об'єднати людей небайдужих, які через об'єктив фотоапарату вміють зупинити мить, людей невгамов них, талановитих.

    Поважному журі у складі: декана аріхітектурного факультету – О.В.Кащенка, доцента кафедри малюнку і живопису – В.А.Малиновського, доцента кафедри прикладної математики – О.В.Гордої було не просто у визначенні кращих фоторобіт, їх було більше двохсот. Роботи всіх 27 учасників порадували художнім баченням навколишнього світу, увагою до людей і життя, творчим підходом, гумором. Саме тому було вирішено відмітити абсолютно всіх учасників, розширити перелік номінацій.

    Привітати учасників і гостей фінального вечора прийшли солісти шоуте атру будівельного факультету "Крила ангела" (продюсери, доценти Н.І.НікогосянЮ.Е.Тимофеєв, художній керівник І.Котлярова), відомий глядачам ще з часів серії "Прокинься і співай". Хочеться відзначити не лише ведучих акторів колективу Іванну КотляровуАнну НасоновуАнастасію Мірошніченко, а й нове поповнення: Дар'ю Селіванову й Тетяну Білінську, а також звукорежисера Володимира Вильчинського.

   Справжнє диво на імпровізованій сцені видала команда по футбольному фрістайлу "Укрфрістайл" у вигляді фантастичного каскаду рухів з м'ячем, доступне лише майстрам справи. Активну участь в університетських заходах бере наш випускник, автор-виконавець Сергій Головач. Велику насолоду отримали глядачі від виступу дівчат зі збірної КНУБА з танцювальної аеробіки (керівник А.А.Бабинець).

   Приз глядацьких симпатій було визначено та вручено під час церемонії нагородження учасниками незалежного журі. Цікаво було дізнатися про історію фотографії та переглянути ролик, який підготувала Олена Володимирівна Горда, спеціально для учасників і гостей.

   З заключним словом звернулась директор бібліотеки Наталія Іванівна Хілобоченко, яка при вітала всіх переможців і висловила надію на подальшу співпрацю та творчі успіхи. 

https://www.youtube.com/watch?v=89xOFPQqonw&list=PLqlOYGuieO9UUvpBPjYvEo1ipXVqdq9xx&index=21&t=4s